Lắp đặt hai bộ bạt cuốn tự động cho chỗ để xe tại Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Đây là chỗ để xe có mái che của chủ nhà, chúng tôi thiết kế lắp đặt 2 bộ mái bạt cuốn. Một bộ NX-930 che nắng trên mái và 1 bộ NX-520-2 che nắng chếu bên sườn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tư vấn miễn phí (24/7) 0917.83.80.80