Gibidi

Hiển thị tất cả 12 kết quả

Motor cổng lùa PASS 2500 made in Italy (2500kg)

Motor cổng lùa PASS 2500 made in Italy (2500kg)

Barie tự động BARR500 – GIBIDI (Italy)

Barie tự động BARR500 – GIBIDI (Italy)

Barie tự động BARR500 – GIBIDI (Italy)

Barie tự động BARR500 – GIBIDI (Italy)

Motor cổng âm sàn thủy lực FLOOR – made in Italy (600kg)

Motor cổng âm sàn thủy lực FLOOR – made in Italy (600kg)

Motor Cổng Âm Sàn GROUND – made in Italy (600kg)

Motor Cổng Âm Sàn GROUND – made in Italy (600kg)

Motor tay đòn thủy lực TOP441 – made in Italy (600kg)

Motor tay đòn thủy lực TOP441 – made in Italy (600kg)

Motor cổng tay đòn AGO – made in Italy (300kg)

Motor cổng tay đòn AGO – made in Italy (300kg)

Motor cổng tay đòn SERRA320 – made in Italy (350kg)

Motor cổng tay đòn SERRA320 – made in Italy (350kg)

Motor cổng tay đòn KUDA – made in Italy  (cho cổng 150kg và 200kg)

Motor cổng tay đòn KUDA – made in Italy  (cho cổng 150kg và 200kg)

Motor cổng lùa SL544 – made in Italy (500kg)

Motor cổng lùa SL544 – made in Italy (500kg)

Motor cổng lùa PASS1200/1800 – made in Italy (1200kg và 1800kg)

Motor cổng lùa PASS1200/1800 – made in Italy (1200kg và 1800kg)

Motor cổng lùa PASS600/800 – made in Italy (600kg và 800kg)

Motor cổng lùa PASS600/800 – made in Italy (600kg và 800kg)

Tư vấn miễn phí (24/7) 0917.83.80.80