cổng tự động

Hiển thị tất cả 11 kết quả

Motor cổng lùa ARTEMIS 230V chính hãng Oxygen – Italy (800kg/cánh)

Motor cổng lùa ARTEMIS 230V chính hãng Oxygen – Italy (800kg/cánh)

Motor cổng lùa NYX 230V chính hãng Oxygen – Italy (1000kg/cánh)

Motor cổng lùa NYX 230V chính hãng Oxygen – Italy (1000kg/cánh)

Motor Cổng Âm Sàn HADES 230V – made in Italy (500kg)

Motor Cổng Âm Sàn HADES 230V – made in Italy (500kg)

Mô tơ cổng lùa AGS DCK-166D (800kg)

Mô tơ cổng lùa AGS DCK-166D (800kg)

Mô tơ cổng lùa AGS DCK-688 (1600kg)

Mô tơ cổng lùa AGS DCK-688 (1600kg)

Mô tơ cổng lùa AGS DCK-658 (500kg)

Mô tơ cổng lùa AGS DCK-658 (500kg)

Motor cổng lùa AGS-DCK-170D (1600kg)

Motor cổng lùa AGS-DCK-170D (1600kg)

Môtơ cổng lùa AGS DCK-156D made in China (500kg)

Môtơ cổng lùa AGS DCK-156D made in China (500kg)

Motor cổng tay đòn AGO – made in Italy (300kg)

Motor cổng tay đòn AGO – made in Italy (300kg)

Motor cổng lùa PASS1200/1800 – made in Italy (1200kg và 1800kg)

Motor cổng lùa PASS1200/1800 – made in Italy (1200kg và 1800kg)

Mô tơ cổng lùa AGS-SL-1200 (1200kg)

Mô tơ cổng lùa AGS-SL-1200 (1200kg)

Tư vấn miễn phí (24/7) 0917.83.80.80