motor cổng lùa

Hiển thị 1–12 của 14 kết quả

Motor cổng lùa ARTEMIS 230V chính hãng Oxygen – Italy (800kg/cánh)

Motor cổng lùa ARTEMIS 230V chính hãng Oxygen – Italy (800kg/cánh)

Motor cổng lùa NYX 230V chính hãng Oxygen – Italy (1000kg/cánh)

Motor cổng lùa NYX 230V chính hãng Oxygen – Italy (1000kg/cánh)

Mô tơ cổng lùa AGS DCK-186D (2000kg)

Mô tơ cổng lùa AGS DCK-186D (2000kg)

Mô tơ cổng lùa AGS DCK-166D (800kg)

Mô tơ cổng lùa AGS DCK-166D (800kg)

Mô tơ cổng lùa AGS-SL- 800 (800kg)

Mô tơ cổng lùa AGS-SL- 800 (800kg)

Mô tơ cổng lùa AGS DCK-688 (1600kg)

Mô tơ cổng lùa AGS DCK-688 (1600kg)

Mô tơ cổng lùa AGS DCK-658 (500kg)

Mô tơ cổng lùa AGS DCK-658 (500kg)

Motor cổng lùa AGS-DCK-170D (1600kg)

Motor cổng lùa AGS-DCK-170D (1600kg)

Môtơ cổng lùa AGS DCK-156D made in China (500kg)

Môtơ cổng lùa AGS DCK-156D made in China (500kg)

Motor cổng lùa SL544 – made in Italy (500kg)

Motor cổng lùa SL544 – made in Italy (500kg)

Motor cổng lùa PASS1200/1800 – made in Italy (1200kg và 1800kg)

Motor cổng lùa PASS1200/1800 – made in Italy (1200kg và 1800kg)

Motor cổng lùa PASS600/800 – made in Italy (600kg và 800kg)

Motor cổng lùa PASS600/800 – made in Italy (600kg và 800kg)

Tư vấn miễn phí (24/7) 0917.83.80.80